Privacy Policy

Szczegóły kontaktu

Absolute Petfood Ltd
Maanstraat 3, 2800 Mechelen, Belgium
Tel: 0032 (0) 15 41 13 70
E-mail: hello@grandorf.eu
Company/VAT number: BE 0721.881.819

Wchodząc na tę stronę i korzystając z niej, wyraźnie zgadzasz się na następujące warunki ogólne:

1. Wprowadzenie

Firma Absolute Petfood Ltd. (zarejestrowana pod adresem Lee View House, South Terrace T12T0CT Cork, Irlandia) jest świadoma, że ​​możesz być zaniepokojony sposobem wykorzystywania Twoich danych osobowych i zdajesz sobie sprawę, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Absolute Petfood gromadzi Twoje dane osobowe i zarządza nimi. Zawiera szczegółowe informacje o tym, co zbieramy, w jaki sposób z nich korzystamy, dlaczego ich potrzebujemy i jakie korzyści może to przynieść Tobie. Absolute Petfood zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji i / lub dodawania części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w całości lub w części w dowolnym momencie.

2. Nasze podstawowe zobowiązanie do prywatności

W Absolute Petfood jesteśmy zaangażowani w ochronę Twojego prawa do prywatności. Staramy się chronić wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe, zarządzać nimi w sposób odpowiedzialny i być otwartym w naszych działaniach. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie masz obowiązku podania żądanych przez nas danych osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się tego nie robić, możemy nie być w stanie zapewnić Ci pewnych usług lub produktów;
 • Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub w określonych celach, o których się informujemy i / lub na które wyraziłeś zgodę.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzić i wykorzystywać jak najmniej danych osobowych;
 • Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe, staramy się, aby były one jak najbardziej dokładne i aktualne.
 • Gdy dane osobowe nie są już potrzebne do jakiegokolwiek celu i nie jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania, będziemy pracować nad ich usunięciem, zniszczeniem lub dezidentyfikacją.
 • Woje dane osobowe nie będą udostępniane, sprzedawane, wypożyczane ani rozpowszechniane w celach innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe różnią się w zależności od powodu, dla którego zostały zebrane oraz produktu lub usługi, którą dostarczamy. W większości zbieramy od Ciebie następujące rodzaje danych osobowych:

 • Osobowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numery telefonów, które są wymagane w kontekście zamówienia lub dostawy
 • Komunikacja z nami, w tym szczegóły naszych rozmów za pośrednictwem czatu, linii informacyjnych i / lub obsługi klienta
 • Informacje dotyczące Twojego pupila (typ, typ, rasa, wiek) w celu spersonalizowania naszej oferty
 • Historia przegladarki: odwiedzane strony, data,kiedy to nastapiło, lokalizacja, w której się znajdowałeś i adres IP;
 • Profile w mediach społecznościowych;

Pośrednio zbieramy również Twoje dane osobowe, gdy:

 • Udostępniasz treści na (naszych) stronach mediów społecznościowych, witrynach internetowych lub aplikacjach dotyczących naszych produktów lub w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych; lub
 • Czytamy lub zbieramy dane osobowe o Tobie, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej strony trzeciej, a po kliknięciu w nią możemy uzyskać informacje o Tobie i innych odwiedzających witrynę, aby poprawić zasięg i sukces tej reklamy).

4. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci dobre doświadczenia online i wysokiej jakości obsługę klienta. W ten sposób możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i publikować Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na pytania lub kontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i / lub prośby;
 • Aby rozwijać i ulepszać nasze produkty, usługi, metody komunikacji i funkcjonalność naszych stron internetowych;
 • Aby dostarczyć Twoje zamówienie i zapewnić jego kontynuację;
 • Aby zapewnić Ci informacje i zarządzać Twoją subskrypcją i / lub subskrypcją naszego biuletynu lub innych komunikatów;
 • Aby zapewnić Ci jako klientowi spersonalizowane produkty i ogłoszenia, a także rekomendacje dotyczące produktów.

Jeśli zebrane dane osobowe są wykorzystywane do powyższych lub innych celów, ostrzegamy o tym z wyprzedzeniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy wymagać potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na czynności przetwarzania, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Twoje prawa

Jeśli Twoje dane osobowe sa prztwarzane, przysługują Ci różne prawa, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie. Poniżej znajdziesz przegląd tych praw i ich zastosowania.

1. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie oraz ich poprawiania i aktualizacji. Rozumiemy znaczenie tego i jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nam.

2. Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli Twoje dane temu podlegają. Oznacza to, że można je przenosić, kopiować lub przesyłać drogą elektroniczną. Jednak prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy:

 • Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą;
 • Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy;
 • Przetwarzanie odbywa się automatycznie;

3. Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy; lub
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, której wcześniej udzieliłeś, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych; lub
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego; lub
 • Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały przez nas usunięte, poinformuj nas o tym, a podejmiemy uzasodnione kroki, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli gromadzone przez nas dane osobowe nie są już potrzebne do jakiegokolwiek celu i nie istnieje żaden prawny obowiązek ich aktualizacji, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć, zniszczyć lub uniemożliwić identyfikację tych danych. W celach marketingu bezpośredniego usuniemy, zniszczymy lub trwale usuniemy Twoje dane osobowe po 3 latach od ostatniego kontaktu, chyba że zgodnie z prawem obowiązują krótsze lub dłuższe okresy przechowywania.

4. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

 • Uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe; lub
 • Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych osobowych decydujesz się ograniczyć ich przetwarzanie; lub
 • Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale potrzebujesz tych informacji do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i czekasz na weryfikację, aby wiedzieć, że Twoje interesy w odniesieniu do tego sprzeciwu mają pierwszeństwo przed ważnymi powodami przetwarzania Twoich danych. Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym, a podejmiemy uzasadnione kroki, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie, zgodnie z wymogami prawnymi.

5. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i możesz się z nami w każdej chwili skontaktować.

6. Masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego (www.privacycommission.be) na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe:

Uważamy, że bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest ważne. W rezultacie dokładamy wszelkich starań i oczekujemy tego samego rezultatu od każdego usługodawcy i / lub podwykonawcy będącego stroną trzecią, który ma dostęp do tych danych osobowych z naszego konta i zgodnie z naszymi instrukcjami – aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawniony dostęp, zmiana lub rozpowszechnianie. Wdrożyliśmy wiele środków bezpieczeństwa, aby pomóc chronić Twoje dane osobowe.

7. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym i innym organizacjom, ale zapewniamy, że robimy to tylko z organizacjami, które działają na rzecz ochrony Twoich danych osobowych i przestrzegają przepisów dotyczących prywatności, które obowiązują w taki sam lub podobny sposób, jak my. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, sprzedawane, wypożyczane ani ujawniane w żaden inny sposób niż opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Twoje dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom trzecim w celach opisanych poniżej:

 • Strony trzecie, które świadczą usługi w naszym imieniu (takie jak na przykład firmy pocztowe odpowiedzialne za dostawy lub przetwarzanie płatności)
 • Dane nieosobowe, takie jak zbiorcze statystyki użytkowników, informacje demograficzne i informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej
 • Ochrona prawna i egzekwowanie prawa w odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe, postępowania sądowe lub inne ważne środki egzekwowania prawa

8. Wymiana danych międzynarodowych

Twoje dane osobowe będą zwykle przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku przetwarzania poza EOG Absolute Petfood zapewni, że takie transgraniczne przetwarzanie danych będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami.

9. Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, aby pomóc naszym gościom. Mogą to być linki od reklamodawców, sponsorów i partnerów.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku niektórych usług i produktów my i nasi zewnętrzni usługodawcy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Może to obejmować takie informacje, jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, usługodawca, odwiedzone strony drogowe, czas i czas trwania, informacje demograficzne o Tobie (takie jak wiek, płeć, język, lokalizacja i obszary zainteresowania, jeśli takie informacje są dostępne) i które strony internetowe przeglądałeś w eramach bieżącej strony.

11. Pliki cookie i inne technologie

W niektórych przypadkach możemy zbierać Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie i innych technologii. Pliki cookie to pliki, które serwery internetowe umieszczają na Twoim urządzeniu. Korzystanie z plików cookie na stronie internetowej sprawia, że ​​Twoja wizyta jest płynniejsza, a Twoje zachowanie na stronie jest dokładniej mierzone.

12. Jak możesz się z nami skontaktować

W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem hello@grandorf.eu.

13. Tworzenie konta

Tworząc konto, automatycznie zapisujesz się do naszego newslettera. Będziesz na bieżąco informowany o promocjach, zmianach, istotnych informacjach i naszych biuletynach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Twój wózek
Całkowity