Privacy Policy

Contact gegevens

Absolute Petfood Ltd
Maanstraat 3, 2800 Mechelen, Belgium
Tel: 0032 (0) 15 41 13 70
E-mail: hello@grandorf.eu
Company/VAT number: BE 0721.881.819

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Introductie

Absolute Petfood Ltd. (geregistreerd adres in Lee View House, South Terrace T12T0CT Cork Ierland) is zich ervan bewust dat u zich misschien zorgen maakt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en dat u zich bewust bent van het belang van bescherming van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Absolute Petfood uw persoonlijke gegevens verzamelt en beheert. Het bevat gedetailleerde informatie over wat we verzamelen, hoe we het gebruiken, waarom we het nodig hebben en de voordelen die het voor u kan hebben. Absolute Petfood behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment delen van deze privacyverklaring geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en te wijzigen.

2. Our Basic Privacy Commitment

Bij Absolute Petfood houden we ons bezig met het beschermen van uw recht op privacy. We doen ons best om alle persoonlijke gegevens die we opslaan te beschermen, op een verantwoorde manier te beheren en open te zijn in onze acties. Als zodanig verbinden we ons ertoe de volgende basisprincipes toe te passen:

 • U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u er echter voor kiest dit niet te doen, kunnen we u mogelijk bepaalde diensten of producten niet leveren;
 • We verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet of voor specifieke doeleinden die we aan u communiceren en / of waarmee u hebt ingestemd.
 • We doen ons best om zo min mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken;
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, zorgen we ervoor dat deze zo nauwkeurig en actueel mogelijk blijven.
 • Zodra persoonlijke gegevens voor geen enkel doel meer nodig zijn en we niet verplicht zijn om ze te bewaren, zullen we proberen ze te verwijderen, vernietigen of de-identificeren.
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht, verhuurd of verspreid voor andere doeleinden dan die beschreven in deze Privacyverklaring.

3. Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, variëren op basis van de reden waarom ze zijn verzameld en het product of de service die we bieden. Meestal verzamelen we de volgende soorten persoonlijke gegevens van u:

 • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummers die nodig zijn in het kader van een bestelling of levering
 • Communicatie met ons, inclusief details van onze gesprekken via chat, informatielijnen en / of klantenservice;
 • Informatie over uw huisdier (type, type, ras, leeftijd) om ons aanbod te personaliseren
 • De browsergeschiedenis zoals de bezochte pagina’s, de datum waarop u dit deed, de locatie waar u zich bevond en het IP-adres;
 • Social media profielen;

We verzamelen ook indirect persoonlijke gegevens over u wanneer:

 • U deelt inhoud op (onze) sociale mediapagina’s, websites of applicaties met betrekking tot onze producten of in reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • We lezen of verzamelen persoonlijke gegevens over u door informatie te lezen die is verzameld door andere websites (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op de website van derden en wanneer u erop klikt, kunnen we informatie over u en andere websitebezoekers krijgen om de bereik en succes van die advertentie).

4. Waarom verzamelen we je persoonlijke data?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om u een goede online ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Op deze manier kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en publiceren in de volgende gevallen:

 • Om uw vragen te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op te nemen om uw vragen en / of verzoeken te beantwoorden;
 • Om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om uw bestelling te bezorgen en de opvolging ervan te verzekeren
 • Om u te voorzien van informatie en om uw abonnement en / of abonnement op onze nieuwsbrief of andere communicatie te beheren;
 • Om u als klant gepersonaliseerde producten en aankondigingen te bieden, evenals productaanbevelingen;

Als de verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de bovengenoemde of andere doeleinden, zullen we dit van tevoren of in dat geval waarschuwen. Als de situatie zich voordoet, hebben we bevestiging nodig om de persoonlijke gegevens te verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerkingsactiviteiten, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken.

5. Uw rechten

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u recht op verschillende rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten en hoe deze op u van toepassing zijn.

1. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te zien en te corrigeren en bij te werken. We begrijpen het belang hiervan en neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen.

2. U hebt het recht om gegevens over te dragen, uw persoonlijke gegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of verzonden. Dit recht is echter alleen van toepassing wanneer:

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • De verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van een contract;
 • De verwerking wordt automatisch uitgevoerd;

3. U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens verwijderen als:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of
 • U trekt de toestemming in die u ons eerder hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, op voorwaarde dat er geen andere wettelijke basis is om deze persoonlijke gegevens verder te verwerken; of
 • U maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden; of
 • Als u wilt dat de persoonlijke gegevens die we over u hebben, worden verwijderd, laat het ons weten en we zullen redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
  Als de persoonlijke informatie die we verzamelen voor geen enkel doel meer nodig is en er geen wettelijke verplichting bestaat om deze actueel te houden, zullen we er alles aan doen om deze gegevens te verwijderen, vernietigen of de-identificeren. Voor direct marketingdoeleinden zullen we uw persoonlijke gegevens 3 jaar na het laatste contact verwijderen, vernietigen of permanent de-identificeren, tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn onder de wet.

4. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als:

 • U bent van mening dat de persoonlijke informatie die wij bewaren onjuist is; of
 • De persoonlijke gegevens worden niet legaal verwerkt, maar u kiest ervoor om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonlijke gegevens te verwijderen; of
 • We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u hebt deze informatie nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • U maakte bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op verificatie om te weten dat uw belangen met betrekking tot dat bezwaar voorrang hebben op de geldige redenen voor de verwerking van uw gegevens. Als u onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wilt beperken, laat het ons weten en wij zullen redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u kunt op elk moment contact met ons opnemen.

6. U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.privacycommission.be) over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

6. Hoe we u persoonlijke data beschermen:

Wij zijn van mening dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. Daarom doen we ons best en verwachten we hetzelfde resultaat van elke serviceprovider en / of derde onderaannemer die toegang heeft tot deze persoonlijke gegevens voor onze account en volgens onze instructies – om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies , ongeautoriseerde toegang, wijziging of verspreiding. We hebben verschillende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Delen van je persoonlijke data

Het kan voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met gelieerde ondernemingen en andere organisaties, maar we zorgen ervoor dat we dit alleen doen met organisaties die werken aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zich houden aan de privacywetgeving die op dezelfde of vergelijkbare manier van toepassing is als wij. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht, verhuurd of op een andere manier bekendgemaakt dan beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonlijke gegevens worden met de volgende derden gedeeld voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Derden die namens ons diensten verlenen (zoals bijvoorbeeld postbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bezorging of voor het verwerken van betalingen)
 • Niet-persoonlijke gegevens zoals geaggregeerde gebruikersstatistieken, demografische informatie en informatie over het gebruik van onze website
 • Rechtsbescherming en wetshandhaving in reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, gerechtelijke procedures of andere geldige wetshandhavingsmaatregelen

8. Uitwisseling internationale data

Uw persoonlijke gegevens worden normaal gesproken verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien verwerkt buiten de EER, zal Absolute Petfood ervoor zorgen dat deze grensoverschrijdende gegevensverwerking wordt beschermd door passende waarborgen.

9. Link naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten om onze bezoekers te helpen. Dit kunnen links zijn van adverteerders, sponsors en partners. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites.

10. Automated decision making and profiling

Voor bepaalde services en producten kunnen wij en onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. Dit kan informatie zijn zoals uw type internetbrowser, uw besturingssysteem, uw serviceprovider, de bezochte pagina’s, de tijd en duur, demografische informatie over uzelf (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en gebieden van interesse als die informatie beschikbaar is). is) en welke webpagina’s u hebt bekeken voor de huidige pagina.

11. Cookies and andere technologieën

In sommige gevallen kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen door cookies en andere technologieën te gebruiken. Cookies zijn bestanden die webservers op uw apparaat plaatsen. Het gebruik van cookies op de website maakt uw bezoek soepeler en uw gedrag op de website wordt nauwkeuriger gemeten.

12. Hoe kan u ons contacteren?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via hello@grandorf.eu.

13. Aanmaken van een account

Wanneer u een account aanmaakt, bent u automatisch ingeschreven op onze nieuwsbrier. Je zal op de hoogte worden gehouden van promoties, veranderingen, relevante informatie en onze nieuwsbrief. Je kan te allen tijde uitschrijven op deze nieuwsbrief.

Jouw winkelwagen
Totaal